PRAKTIJKREGELS

In onze praktijk kunt U met alle logopedische klachten terecht. Wij staan o.a. geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en bieden hoogwaardige zorg. Om de kwaliteit van de zorg zo optimaal mogelijk te houden, heeft onze praktijk een aantal regels. Wij verwachten dat onze cliënten zich hier aan houden.

Bij de eerste afspraak dient U mee te nemen:
*     de verwijsbrief van de arts of specialist.
*     een geldig bewijs van inschrijving van uw verzekering.
*     een geldig legitimatiebewijs.

VERHINDERING
Mocht U verhinderd zijn om de afspraak na te komen, neemt U dan zo spoedig mogelijk contact op. Wij kunnen dan een nieuwe afspraak met U inplannen.

Bij verhindering dienen afspraken 24 uur van tevoren te worden afgezegd.

Te laat afgezegde afspraken worden niet door uw verzekering vergoed en worden bij U zelf  in rekening gebracht. Wij hopen dat U begrip heeft voor deze regeling die de zorgverzekeraars en de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie met elkaar zijn overeengekomen.

BEHANDELTARIEVEN
De logopedische behandeling wordt door uw zorgverzekeraar vergoed (tot 18 jaar) vanuit het basispakket. Er wordt bij elke zorgverzekeraar rechtstreeks gedeclareerd waardoor U geen nota van ons ontvangt.

WACHTKAMER
*    
Wanneer U een afspraak heeft kunt U plaatsnemen in de wachtkamer: U wordt door ons gehaald.
*      Niet eten of drinken in de wachtkamer. Houd de ruimte schoon, ook voor degene die na U komt.
*      Niet telefoneren in de wachtruimte grenzend aan de logopedie-behandelkamer; dit kan buiten.
*      Wij waarderen het wanneer U uw kind erop attendeert het speelgoed en de boekjes op de juiste manier te gebruiken en het weer na gebruik op te ruimen.

Inzet en aanwezigheid van ouders tijdens logopedische behandeling:
Wanneer U of uw kind logopedie heeft, verwacht U een zo goed mogelijk resultaat. Hiervoor is het, naast goede logopedische zorg, belangrijk dat er thuis wordt geoefend om behandeldoelen te behalen. Wij verwachten dan ook dat de ouders de kinderen helpen dit te bewerkstelligen en het oefenen stimuleren.

De ouders zijn vaak niet bij de behandeling aanwezig, maar wachten in de wachtruimte.

Daarvan kan worden afgeweken als dit tegen ons gezegd wordt en U weer ruim op tijd terug bent om uw kind op te halen. Er moet nog voldoende gelegenheid zijn om de behandeling en het huiswerk na te bespreken.

Wanneer U iets wilt bespreken geeft U dit aan het begin van de behandeling aan zodat er, qua tijd, rekening mee gehouden kan worden. Dit voorkomt dat de behandeling van de volgende cliënt in het gedrang komt.

Als logopedist zijn wij verplicht om de verwijzer te informeren omtrent de behandeling. In het belang van de voortgang van de behandeling kan het nodig zijn om informatie over de behandeling te geven of op te vragen bij derden.

Hiervoor dient U een behandelovereenkomst te tekenen. De logopedist informeert U hier over.

Hartelijk bedankt voor het doorlezen van de praktijkregels en voor uw medewerking!

De logopedisten,

Monique van Baarle, Sanne Boxem, Irene Huibregtsen en Iris Nabuurs.