Logopedisten

In de praktijken zijn 4 logopedisten werkzaam, te weten:
Monique van Baarle, Sanne Boxem, Irene Huibregtsen en Iris Nabuurs. 

De logopedisten hebben na de opleiding logopedie diverse bij – en nascholingscursussen gevolgd op het gebied van: stem, spraak, taal, stotteren, gehoor, slikken, afwijkende mondgewoonten (OMFT: Oro Myo Functionele Therapie), lezen en spelling.

We volgen regelmatig lezingen, bij- en nascholingscursussen om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen ons vakgebied.

Daarnaast onderhouden we contact met hulpverleners die rondom de cliënt centraal staan, zoals: leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, fysio- en ergotherapeuten, tandartsen/orthodontisten, consultatiebureau-, huis- en jeugdartsen en artsen van diverse specialismen (zoals bijvoorbeeld: KNO-artsen, neurologen).

Wij zijn aangesloten bij de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie), de ELL (Eerste Lijns Logopedisten) en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
IMG_0325 IMG_0324 IMG_0360IMG_0382